Vores aktivitet er en særlig god oplevelse fordi hesten er inviteret med til at træne dit barns sociale kompetencer. Hesten har en særlig evne til at indgå i relation til os mennesker, som minder os om relation til mennesker.

Alle heste har god erfaring med børn.

Dit barn lærer en masse
nyt om heste
og bliver fyldt op af god energi,
både mentalt og fysisk.first session 50% discountLeave your details and get your first 1 hour session in 50% discount